Appointment for JomSocial Screen

Appointment for JomSocial Screen

ตั้งแต่เขียน Blog มา รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนา Extension ใน Joomla! สักเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่แบ่ง Category ไว้เรียบร้อยแล้ว  วันนี้เลยขอ หยิบยกมาเล่าให้ฟังสักตัวหนึ่ง

ตัวที่ได้พัฒนาเสริมเป็น Application ที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับ Extension ที่ชื่อ JomSocial เพื่อใช้สำหรับนัดหมาย โดย ผู้ใช้งานสามารถ เชิญเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรม โดยระบบจะส่งคำเชิญเพื่อให้ เพื่อนผู้รับ สามารถยืนยันได้ว่า จะเข้าร่วมด้วยไหม

Appointment App for Jomsocial

Aleart in Appointment for Jomsocial

Appointment app for Jomsocial

update status

ระบบ Appointment นี้  มาร์เวลิค ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับลูกค้ารายหนึ่ง โดยได้พัฒนาเป็น plugin เสริมทั้งสำหรับ JomSocial และ ProjectFork ซึ่งตัวที่พัฒนาออกมาเสร็จแล้ว เดิมทีตั้งใจว่า จะปล่อยออกมาเป็นลักษณะของ Subscription  ราย 3 เดือน 6 เดือน เหมือนซื้อ Service ในการอับเดดโค้ดและ Support ผ่านเว็บบอร์ด  ซึ่ง Extension  ที่ใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า ก็พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนอง วิธีการขายสินค้าตามที่เราคิดไว้  ซึ่งไว้ผมค่อยเขียนเล่าให้ ถึงตัว TakLuck  ที่เราพัฒนา ว่ามีความสามารถอะไรบ้างในคราวหน้า  แต่หรับ Appointment for JomSocial ล่าสุดจากที่ประชุมกันในทีม คิดว่าจะแจกครับ แล้วลองใช้วิธีรับ Donate ดูครับ  (แต่คิดว่าคงไม่ค่อยมีใคร Donate อีกแน่ๆ)  รอเว็บใหม่เสร็จก่อนครับ

TackLuck

Tackluck extension for Joomla