mongoBKK  Logoจากการเตรียมงาน JoomlaDay  Bangkok 2011 มีวิทยากรท่านหนึ่งที่เชิญมา เขาเป็นคนพัฒนา mongoDB อยู่ด้วย ซึ่งถ้าเชิญเขามาและต้องการจะหาสปอนเซอร์ช่วยค่าเดินทาง (ค่าตั๋วเครื่องบิน)  นั่นก็คือต้องหางานที่ให้เขาพูดเรื่อง mongoDB ด้วย และในไทยจริงๆ ก็มีคนใช้งานตัว noSQL อันนี้กันอยู่หลายบริษัท ผมก็เลยตั้งกลุ่ม mongoBKK หรือ mongoDB user group bangkok ขึ้นมาภายใต้ domain mongodb.in.th โดยมีคุณ @roofimon มาเป็นเจ้าสำนักดูแล  ในการจัดงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดก็ต้องจัดงานที่ติดกันกับงาน JoomlaDay  ก็เลยปักวันจัดในวันที่ 30 ตุลาคม  สิ่งที่ต้องเตียมคือสถานที่ จะใช้ที่ไหน  คุณจอยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ก็ช่วยติดต่อให้เป็นที่ K-SME ตรงจามจุรีสแควร์ แต่มีเหตุขัดข้องพอดีผู้บริหารของทางนั้นจะใช้ห้องพอดี  เราจึงต้องหาสถานที่ใหม่  แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณใหญ่และคุณกริช จาก Nectec ช่วยจองห้องที่ สวทช. ให้ จุคนได้ถึง 100 คนเลยทีเดียว   งานนี้สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ขอขอบคุณ สวทช. สำหรับสถานที่, บริษัท 10gen ที่ให้การสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวิทยากร และท่านที่สนับสนุนเครื่องดื่มในงาน (รู๊ฟ จัดหามา)