Nov
2

เราพัฒนา FLEXIcontent CCK สำหรับ Joomla

FLEXIcontent Dashboard

หลายท่านที่ Follow Twitter ผม คงเห็นผมพูดถึง FLEXIcontent อยู่บ้างเป็นระยะๆ FLEXIcontent เป็น extension เสริมสำหรับจูมล่า ซึ่งพัฒนาโดย Emmanuel Danan ร่วมกับ ทีมบริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด เว็บไซต์หลักคือ http://www.flexicontent.org หน้าเว็บอาจจะไม่ค่อยอับเดดเท่าไหร่ เนื่องจากคุณ Emmanuel หนีน้ำท่วมในไทย แต่ท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน ฟอร์รัม และ svn ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังพัฒนาอยู่ทั้ง 2 เวอร์ชั่น คือ FLEXIcontent v.1.5.6 สำหรับ Joomla 1.5.x และ FLEXIConent 2.0  สำหรับ Joomla 1.7 ขึ้นไป

FLEXIcontent ถูกออกแบบมาให้เพิ่มความสามารถของโครงสร้าง Content เดิมของ Joomla อาธิ เช่น

 • ทำให้ท่านสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อย(Sub-Category) ลึกลงไปได้ไม่จำกัด (ความสามารถนี้จูมล่าเพิ่งมีในเวอร์ชั่น 1.6 ขึ้นไป) [Nested categories]
 • Content 1 Content สามารถอยู่ได้หลาย Category (Multi mapping)
 • สามารถสร้างประเภท (Type) ของเนื้อหา โดยมีโครงสร้างข้อมูล (ฟิลด์) ที่แตกต่างกัน
 • สามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลได้ไม่จำกัด (Custom Fields)
 • สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาแต่ละประเภทได้ (Content Layout)
 • มีระบบ Workflow สถานะเนื้อหาว่าอยู่ในขึ้นตอนใด เช่น Pending , Review , Draft
 • มีระบบ Content Versioning เปรียบเทียบเนื้อหาที่แก้ไขในแต่ละครั้งได้ว่ามีการแก้ไขตรงส่วนไหน และสามารถนำกลับมาใช้ได้
 • มีระบบบอกรับและส่งข่าวการอับเดดเนื้อหาแต่ละรายการ (Favourites / Notify)
 • มีระบบ Tag
 • มีระบบ Search ที่สามารถค้นหาข้อมูลลงลึกลงไปในแต่ละฟิลด์ได้
 • มีระบบ Advanced Search ที่สามารถค้นหาข้อมูลลงลึกไปในแต่ละฟิลด์ และนอกจากนั้นยังสามารถสร้างฟอร์มค้นหา สำหรับการค้นหาแบบขั้นสูงได้

Continue Reading…

Jul
2

พัฒนา Appointment สำหรับ JomSocial

Appointment for JomSocial Screen

Appointment for JomSocial Screen

ตั้งแต่เขียน Blog มา รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนา Extension ใน Joomla! สักเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่แบ่ง Category ไว้เรียบร้อยแล้ว  วันนี้เลยขอ หยิบยกมาเล่าให้ฟังสักตัวหนึ่ง

ตัวที่ได้พัฒนาเสริมเป็น Application ที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับ Extension ที่ชื่อ JomSocial เพื่อใช้สำหรับนัดหมาย โดย ผู้ใช้งานสามารถ เชิญเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรม โดยระบบจะส่งคำเชิญเพื่อให้ เพื่อนผู้รับ สามารถยืนยันได้ว่า จะเข้าร่วมด้วยไหม

Continue Reading…