Jul
2

พัฒนา Appointment สำหรับ JomSocial

Appointment for JomSocial Screen

Appointment for JomSocial Screen

ตั้งแต่เขียน Blog มา รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการพัฒนา Extension ใน Joomla! สักเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่แบ่ง Category ไว้เรียบร้อยแล้ว  วันนี้เลยขอ หยิบยกมาเล่าให้ฟังสักตัวหนึ่ง

ตัวที่ได้พัฒนาเสริมเป็น Application ที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับ Extension ที่ชื่อ JomSocial เพื่อใช้สำหรับนัดหมาย โดย ผู้ใช้งานสามารถ เชิญเพื่อน เข้าร่วมกิจกรรม โดยระบบจะส่งคำเชิญเพื่อให้ เพื่อนผู้รับ สามารถยืนยันได้ว่า จะเข้าร่วมด้วยไหม

Continue Reading…

Jul