Articles Category

About Akarawuth

อัครวุฒิ ตำราเรียง - Akarawuth Tamrareang

ประสบการณ์ในการพัฒนา Application และ Implemented Software ในธุรกิจต่างๆ มากว่า 30 ปี  (เริ่มทำงานปี 2533)

Present:

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด  Marvelic.co.th
 • เด็กเสริฟ ครัวคุณรี่ KruaKhunree.com
 • อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส  -  OSEDA.or.th
 • กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย - WebMaster.or.th
 • Associate Director - บริษัท หัวลำโพง จำกัด hlpth.com
 • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิร่วมกตัญญู
 • Co-founder & Lead Developer FLEXIContent.org


  Twitter : @joomlacorner
  Linkedin : https://www.linkedin.com/in/akarawuth/


Previous:

 • อดีตคณะที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คำสั่งฯ ที่ 130/2549)
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี TopValue.com
 • กรรมการความคุมจริยธรรม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  Webmaster.or.th
 • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  (FARA)
 • Joomla! Bug Squad (JBS), Joomla! event mentor Joomla.org
 • Core Team Developer, VirtueMart.net
 • ที่ปรึกษาด้านสำนักพัฒนาการบริการธรรมนิติ  - บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
 • อดีตรองประธาน Mambo Foundation Inc.
 • อดีตประธานสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย
 • อดีตนายทะเบียนและคณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ชมรมไทยเว็บมาสเตอร์

ผลงานด้านอื่นๆ

 • วิทยากรบรรยาย Security , จริยธรรม , พรบ.คอมพิวเตอร์  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 •  FLEXIContent ได้รับรางวัล Software Innovation Awards จากงาน J&Beyond ปี 2014  จากประเทศเยอรมัน
 • ผู้แต่งหนังสือ “สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla!”
 • ผู้แต่งหนังสือ “สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Mambo V.4.5.2.3”
 • เจ้าของเว็บไซต์ชุมชนผู้ใช้ Mambo ในประเทศไทย www.mambohub.com
 • เจ้าของเว็บไซต์ทีมพัฒนา Mambo ภาษาไทย www.mambolaithai.com
 • เจ้าของเว็บไซต์ชุมชนผู้ใช้ Joomla ในประเทศไทย www.joomlacorner.com
 • เจ้าของเว็บไซต์ที่รวบรวม Component และ Module ต่างๆ ที่ใช้กับ CMS ที่เป็น Open Source www.cmsplugin.com
 • อดีตนักเขียนประจำ Column e-Tips บทความเกี่ยวกับ Network ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ (Telecom Journal)
 • วิทยากรค่าย Young Webmaster Camp มาตลอด 16 ปี
 • อาจารย์สอนประจำหลักสูตร Joomla ,Joomla eCommerce  สถาบัน NetDesign
 • วิทยากร บรรยายเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla! ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • 2559 - 2560  
           - CTO  - TopValue Corporation Co.,Ltd.
 • 2552 - 2554
           - กรรมการบริหาร Opensource Software Matters Inc.  (Joomla Project)
 • 2549 – 2550 
                                
           - Vice President Mambo Foundation.
           - คณะที่ปรึกษาด้านซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2540 – 2551        
           - บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
             ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Manager)
             ความรับผิดชอบ
                 - ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 - คัดเลือกและศึกษาข้อมูลประสิทธิภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขยายตลาด
                 - วางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
                 - ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
                 - Withholding Tax program
                 - Conserving ASSET record program
                 - MFG/PRO (ERP)
                 - Lotus Notes
 • 2538 – 2540        
          - JML Thainet Business Co., Ltd.
            ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ (Software Manager)
            ความรับผิดชอบ        
                 - ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
                 - ออกแบบและตัดตั้งระบบเครือข่ายในองค์กรลูกค้า
                 - ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 - Purchase Order System
                 - Online Approve
                 - Billing System
                 - Inventory Control System (Serial Number System/Multi Location)
                 - Production Formula System (Calculate & Stock cut-off )
                 - Account Receivable , Account Payable
                 - Commission System
                 - Warranty&Maintanance System
                 - Payroll
 • 2537 – 2538      
           - Rangsit Computer Co., Ltd.
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
            ผลงาน
                 - ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ Mobel Woodwork Co.,Ltd (PACKTICA GROUP)
                 - Book Wholesalers System
                 - Video Rental Center System
                 - Beer Wholesaler Agencies System
                 - Stock Control for Department Stores
 • 2535 – 2537      
             - STK Computer Co., Ltd.
                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบ (Senior Programmer Analysis)
                ผลงาน
                     - Programer/ Implement Programs
                     - Bulletin Bord System (BBS) KITS BBS
 • 2533 – 2535      
              - Siam Ty-Can Ltd., Part.
                เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer)
                ผลงาน
                     - Petrol Station administrating Program
                     - Stock Control Systemหรืออ่านเพิ่มเติมได้จากที่ iPatt เขียนไว้
- พี่บัง @JoomlaCorner กับเส้นทางเพื่อสังคม